portál o slovenskom dizajne
altpopisobrazku

Opäť prichádza Zimná edícia obľúbenej predajnej výstavy dizajnu, módy a umenia, Urban Market, bude sa konať 11. – 13. decembra v centre Bratislavy.

altpopisobrazku

Srdečne Vás pozývame na druhý medziodborový seminár STO SLOV, ktorý sa uskutoční v stredu 11. novembra 2015 o 16.30 na VŠVU, Hviezdoslavovo nám. č. 18 v Bratislave, miestnosť č. 202
Prednášajúci:
Filip Horník: Spomienky na budúcnosť.
Marek Peťovský:Fenomén loftu vo filme.
Danica Pišteková:Medzi odevom a architek...

altpopisobrazku

Pod­zimní část před­náš­ko­vého cyklu de.sign zahájí Jua­njo G. Oller, španěl­ský ilu­strá­tor a gra­fický desig­nér, který vystoupí 5. lis­to­padu v 19.00 v Insti­tutu Cervan­tes v Praze, kde záro­veň zahájí výstavu svých prací a kde násle­du­jící den povede workshop pro děti.

altpopisobrazku

ASIL – Asociácia ilustrátorov iniciuje nové vydanie populárnej mapy pre mladých – USE-IT Bratislava a pri tejto príležitosti vyhlasuje verejnú súťaž na vizuál mapy s termínom prvého kola na 13.11. 2015.

altpopisobrazku

 

Spoločnosť Argus, spol. s r.o. vyhlásila súťaž o návrh redizajnu loga a prvkov corporate identity. Autor najlepšieho návrhu bude odmenený sumou 500€. Uzávierka súťaže je 19.12.2015.

výroba modelov a prototypov
ing.arch. Jarmila Dobrikova
interior
KOBELOVA
product
Benková Design
interior
Alex Janitor
industrial

Katedra vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení

Katedra textilnej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení

Katedra architektonickej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení

Katedra dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení