portál o slovenskom dizajne
altpopisobrazku

CLUBOVKA, ktorej hosťom bude kreatívny riaditeľ a hlavný dizajnér značky NEHERA, Samuel Drira sa bude konať 11. decembra 2015 o 18:00. 

altpopisobrazku

Medzinárodná súťaž Talent Designu 2016 odštartovala svoj siedmy ročník. Od 16. 11. 2015 môžu kreatívci posielať svoje súťažné návrhy, a to hneď v piatich kategóriách. V hre je viac než 10 000 €. Talent Designu prebehne v rámci dizajnového festivalu ZLIN DESIGN WEEK, ktorý sa uskutoční od 25. apríla do 1. mája...

altpopisobrazku

Opäť prichádza Zimná edícia obľúbenej predajnej výstavy dizajnu, módy a umenia, Urban Market, bude sa konať 11. – 13. decembra v centre Bratislavy.

altpopisobrazku

Srdečne Vás pozývame na druhý medziodborový seminár STO SLOV, ktorý sa uskutoční v stredu 11. novembra 2015 o 16.30 na VŠVU, Hviezdoslavovo nám. č. 18 v Bratislave, miestnosť č. 202
Prednášajúci:
Filip Horník: Spomienky na budúcnosť.
Marek Peťovský:Fenomén loftu vo filme.
Danica Pišteková:Medzi odevom a architek...

altpopisobrazku

Pod­zimní část před­náš­ko­vého cyklu de.sign zahájí Jua­njo G. Oller, španěl­ský ilu­strá­tor a gra­fický desig­nér, který vystoupí 5. lis­to­padu v 19.00 v Insti­tutu Cervan­tes v Praze, kde záro­veň zahájí výstavu svých prací a kde násle­du­jící den povede workshop pro děti.

výroba modelov a prototypov
product
Michaela Slaninková
product
Ján Burák
product
ing.arch. Jarmila Dobrikova
product

Katedra vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení

Katedra textilnej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení

Katedra architektonickej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení

Katedra dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení