portál o slovenskom dizajne

škola vs. firma

škola vs. firma

Cieľom medzinárodného projektu spolupráce medzi vysokými školami a firmou Kodreta a Polytrade CE je získanie špecifických poznatkov z tvorby designu nábytku realizovaného s reálnými výrobcami , rešpektovanie požiadaviek investora, technologických a materiálových limitov, ergonómie, marketingu, psychológie, sociológie...

Individuálna výroba kovového nábytku hľadá nové materiálové impulzy pestrejšej produkcie nábytku. Materiál LG Hi-macs ponúka svojim spracovaním široké možnosti uplatnenia v dizajnérskej tvorbe. Spojením týchto impulzov očakávame kreatívny dizajn zbavený stereotypu a nudy. 

Úvod do projektu prebehol 2.10. 2009 Fakulta architektúry STU. Vyhodnotenie projektu a výber diel na realizáciu 21.12. 2009 vo foyer STU. 

Plánované prezentácie projektu: Nábytkový veltrh v Miláne, Biennale du design de Saint Etienne, Fórum designu Nitra

Organizátori projektu: Kodreta s.r.o., Polytrade CE 

STU Bratislava, Fakulta architektúry STU, Ateliér doc. akad.soch. Peter Paliatka UJEP, Fakulta umění a designu, Ateliér dizajn interiéru, Prof.ak.arch. Jan Fišer odborný asistent MgA. štepán Rous VŠVU Bratislava, Katedra dizajnu, Ateliér Industrial design, doc. akad.soch. Ferdinand Chrenka, asistent Mgr.art. Rastislav Čeleďa 

Partneri projektu: SCD, České centrum Bratislava 

blog comments powered by Disqus