portál o slovenskom dizajne

Požiadavky na dizajn

Požiadavky na dizajn

V dnešnej dobe sme svedkami definitívnej a extrémnej sekularizácie dizajnu, v ktorej rámci dizajn reprezentuje sám seba. Prestal byť metaforou možnej jednoty technológií a jazykov. Stáva sa umením pre umenie a buduje si vlastný trh, kde je jedinou predajnou komoditou, čím stráca nadväznosť na účel svojho použitia.

Stráca a znova nachádza väzby s umením, remeslom aj obchodom. Vždy však zostáva - či už v produktovej, alebo grafickej podobe - nenahraditeľným prvkom vytvárajúcim naše najbližšie okolie. Nech už sa bude jeho budúcnosť vyvíjať akýmkoľvek smerom mal by poskytovať možnosti stále lepšieho vzdelávania a zvyšovania kvality, dizajnér by mal byť tak trochu umelcom, trochu ekonómom, trochu sociológom a trochu psychológom. Mal by byť schopný navrhnúť predmety tak, aby z nich spôsob ich použitia vyplíval, jasne formulovať ich funkcie a využiť všetky znalosti, ktoré je od ľudí možné očakávať. Práve tu sa návrhárova znalosť ľudskej psychológie spoločne s jeho znalosťami, ako veci fungujú stávajú kľúčovými aspektami. Nie je predsa pre grafika nič horšie, ako keď si čitatelia obracajú prospekt na všetky strany, kým zistia, ako ho čítať, či piktogramy, ktorým nik nerozumie, alebo nebodaj obal, ktorý nevie nikto otvoriť. 


Dizajnér musí mať na pamäti 3 základné zložky, ktoré sú pevne dané každému dobrému výtvoru (veď požiadavky na krásu sa nezmenili od dôb Tomáša Akvinského):
Integritu - teda súlad formy a funkcie v prípade dizajnu
Čistotu - bez pretvárky priznávajúcu materiály, účel, funkčnosť, ...
Harmóniu: vnútornú, ktorá zaručuje súlad medzi jednotlivými zložkami daného objektu, ako i vonkajšiu, ktorá zaručuje súlad objektu s jeho prostredím a okolím. 

Pre zaujímavosť spomenieme záverom ešte 12 pravidiel tzv. Moderného dizajnu, spísaných ešte v 50. Rokoch. Mnohí možno s počudovaním zistia, že aj keď sa dnešné trendy menia doslova z minúty na minútu, tieto pravidlá majú stále svoje opodstatnenie:
- moderný dizajn má spĺňať praktické požiadavky kladené na moderný život.
- moderný dizajn má vyjadrovať ducha súčasnosti.
- moderný dizajn má ťažiť zo súčasného pokroku ako v oblasti výtvarého umenia, tak v oblasti čistej vedy.
- moderný dizajn má využívať nové materiály a nové techniky a vyvíjať a rozvíjať súvisiace materiály a techniky
- moderný dizajn má rozvíjať formy, povrchy a farby, ktoré vyplývajú z priameho naplnenia požiadaviek v patričných materiáloch a technikách
- moderný dizajn má vyjadrovať účel objektu, nikdy z tohoto objektu niesmie robiť niečo čím nie je (toto už je prežité súčasnými Fusion variáciami, ako sú v produktovom dizajne napr stoličky Philipa Starcka - Louis Ghost, ktoré majú celkový biedermeierový tvar, sú však z číreho priehľadného plastu).
- moderný dizajn má vyjadrovať vlastnosti a krásu použitých materiálov bez toho, aby ich vydával za čokoľvek, čo nie sú.
- Moderný dizajn by mal vyjadrovať metódy uplatnené pri vytváraní daného objektu a nevydávať sériovú výrobu za ručnú remeselnú prácu, či simulovať techniky, ktoré pri jeho vytváraní použité neboli.
- moderný dizajn by mal spájať a priznávať úžitkovosť, použité materiály a proces svojho vzniku vo vizuálne uspokojujúcom celku.
Moderný dizajn by mal dokonale ovládnuť stroj, aby slúžil človeku.
- moderný dizajn by mal slúžiť čo najširšej verejnosti a mal by brať do úvahy skromné potreby a obmedzené finančné zrdoje bez toho, aby sa vzdával výziev požiadavkov na okázalosť a luxus.

Ivan Kasaj
(autor je doktorandom marketingovej komunikácie so špecializáciou na grafický dizajn)
www.kasaj.sk 

Zoznam literatúry, na základe ktorej vznikla táto séria článkov: 
ABELLáN, J. L.: Myšlienky pre XXI. Storočie, AUMONT, J.: Obraz, BAKER, M. J.: Marketing, An Introducory Text, BERGER, J.: Reklamní obrazy, BERKOWITZ, E.N., KERIN, R.A., HARTLEY, S.W., RUDELIUS, W.: Marketing, BRANZI, A.: Jsme primitivové, CANNON, T.: Basic Marketing, CARTER, D.I.: American Corporate Identity 2003, CRAVENS, D.W.: Strategic Marketing, CRHA, I., KŘíŽEK, Z.: Jak psát reklamní text, CROIZER, R.: Vyráběné požitky, ČIHOVSKá, V., HANULáKOVá, E., LIPIANSKA, J.: Firemný imidž, ČIMO, J., MARIAš, M.: Riadenie marketingových aktivít, FIELL, Ch., FIELL, P.: Design of the 20th Century, FIELL, Ch., FIELL, P.: Graphic Design for the 21st Century, FIELL, Ch., FIELL, P.: Industrial design A-Z, FLUSSER, V.: Ne-věc, FORTY, A.: Design, designéři a literatura o designu, FOSTER, H.: Design a zločin, GILES, G.B.: Marketing, GOEBELS, J.: Poznání a propaganda, GORDON, S. K.: Packaging makeovers, HEIMANN, J.: All-American Ads 40s, HESKETT, J.: Identity, HOCHELOVá, V.: Slovník novinárskej teórie a praxe, HORŇáK, P.: Etika reklamy, HRADISKá, E.: Psychológia a reklama, JEDLIČKA, M.: Marketingové komunikačné stratégie, JEDLIČKA, M.: Marketingový strategický manažment, JEDLIČKA, M.: Propagačná komunikácia podniku, KAUFMANN, E.: Co je moderní design, KENT, S.: Kompozícia. Bratislava, KOČIČKA, P., BLAŽEK, F.: Praktická typografie, KOL. AUTOROV: Blackcoffee 1000 - ikony, symboly, piktogramy, KOL. AUTOROV: Letterhead & Logo Design, KOL. AUTOROV: Marketing:Theory and Practise, KOL. AUTOROV: the Best of Business Card Design, KOLESáR, Z.: Kapitoly z dějin dizajnu, KOPŘIVA, M.: Typoornamenty, KOTLER, P.: Marketing management, KOZAK, G., WIEDEMANN, J.: Japanese Graphics now, LAMAROVá, M.: Řemeslo a kybernetika, LAWSON, B.: Co je to design, MACKENZIE, D.: Zelený design, MARCUS, G.: Používání technologie, MEIER, C.: Teorie designu : základy disciplíny, MENHART, O.: Nauka o písmu, METCALF, B.: Řemeslo a umění, kultura a biologie, NORMAN, D., A.: Psychopatologie všedních věcí, OGILVY, D.: O Reklamě, ORTEGA Y GASSET, J.: Eseje o umení, PACKARD, V.: Výrobci odpadkú:město budoucnosti, PARKER, R.C.: Profesionální design v reklamě, POTTER, N.: Co je to designér, PRETTE, M.C., CAPALDO, A.: Tvorivosť tvar farba, PYE, D.: Odpovědnost designéra, RASHID, K.: Digipop, ROY, A.: The best of Brochure Design, SCHWALBE, H.: Praktická reklama, TOSCANI, O.: Reklama je navoňaná zdochlina,. WELSCH, W.: Design objektu a rámce, WIEDEMANN, J.: Advertising now, ŽáRA, J., BENEš, B., FELKEL, P.: Moderní počítačová grafika

blog comments powered by Disqus