portál o slovenskom dizajne
Mgr. art. Karol Prudil

Publikačný dizajn
Obalový dizajn
Tvorba písma a letteringov
Vizuálna identita

http://www.karolprudil.sk/

Lutherov Veľký katechizmus

Novo-preložený Lutherov Veľký katechizmus z roku 1529. Použité scany drevorytov Hansa Brosamera z vydania z roku 1553 Catechismus für die gemeine Pfarrherr und prediger; D. Mart. Luther; Bayerische StaatsBibliothek Münchener DigitalisierungsZentrum.

Klin SIDEWAYS

Úpravy písma Klin vytvorené pre výstavný projekt SIDEWAYS v Česko-Slovenskom pavilóne výstavného komplexu Giardini na Bienále architektúry v Benátkach 2008. Jeho autormi sú zerø zerø untd.

Ebenica

Tvar krabíc na prémiovú odrodovú kávu slovenskej produkcie. Grafický dizajn © Kolovrátok.

CEMF 2011

Vizuálna komunikácia festivalu interpretácie klasickej hudby
mladými interprétmi z celej európy. Festival každoročne organizuje
Hudobné centrum Slovenskej republiky od roku 1991 a koná sa v Dome umenia Fatra v Žiline.
Citylight, rollup-banner, transparenty, plagát, programový plagát,
MHD plagát, bulletin, leták, leták na podporu, diplom, tubus na diplom,
hlasovacia karta a animované bannery.

Časopis 6B

Návrh časopisu Fakulty Architektúry STU BA

Bologna Children's Book Fair - papierové hračky

Hravé papierové objekty pre návštevníkov expozície SLOVAKIA - GUEST OF HONOUR 2010 na veľtrhu detských kníh v Bologni. Spolupráca s Pavlom Chomom.

Mapovanie uniformity

Sprievodca medzi vedomým a nevedomým. Je to mapa, ktorá popisuje uniformnosť ľudského myslenia a konania. Autorom textov je Karol, ale dôležitú časť tvoria aj odpovede respondentov na 5 otázok položených v rámci prípravnej ankety. Cieľom je doviesť čitateľa k nadhľadu nad sebou samým.

Editors

Plagát pre koncert skupiny Editors v Bratislave, 2010.

Alternatívna kniha

Alternatívna kniha je magisterský diplomový projekt na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave v ateliéri Doc. Pavla Chomu pozostáva z niekoľkých objektov a zameriava sa na zmenu formy knihy a spôsoby interakcie s ňou. Nadobúda nové funkcie a využíva čas pri hre a relaxe. Komuinikuje dôležité skúsenosti v skrátenej forme podobne ako na internete alebo v časopisoch. Alternatívne knihy sú vyrobené z frézovaného plexiskla, hliníkových spojok a skrutiek. Použité je písmo Klin CUTTER.

lie-stand book / 290,-€ / Ks

táto kniha je zásobníkom znakov, objektov a významov pospájaných do jednotlivých strán - každá pomocou jedného kľúčového slova. Je vyrobená z obojstranne kašírovaného, perforovaného, kartónu. Strany sa dajú rozlámať na dielce z ktorých je možné skladať priestorové objekty a nové kontexty. Po rozobratí je možné dielce znovu poskladať do pôvodného kontextu pomocou charakteristickej štruktúry na zadnej strane. Lie-stand je osobným talismanom, hrou, vaším obľúbeným virtuálnym miestom - vecou, ku ktorej sa neustále budete vracať.

lie-stand bola ocenená Uznaním v Národnej cene za dizajn 2007.

Klin / 32,-€ / font

Klin je textový sansserif. Je charakteristický zrezaním koncov priamych ťahov a postupným zužovaním oblých ťahov. Zámerom je navodiť pocit materiálnosti a tvoriť prostredie vhodné pre tematiku architektúry a dizajnu.