portál o slovenskom dizajne

Od ZŠ po VŠ 2014

5. ročník spoločnej výstavy študentov Katedry dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a výtvorov detí z obce Píla,Velké Pole, Hodruša-Hámre, Župkov, Prochot a mesta Žarnovica, ktoré vznikli počas letného prázdninového výtvarno-fotografického workshopu.        

Tradičný workshop, ktorý sa odohrával v priestoroch bývalej základnej školy v Píle, ponúkal miestnym deťom a mládeži zažiť kreatívny dialóg s plošnými a priestorovými výtvarnými disciplínami. Popri kresbe, frotáži, maľbe a modelovaní (modely áut, sádrové odliatky reliéfu), zoznamovali sa aj so základmi analógovej fotografie (fotogram, maľba vývojkou). Okrem nej mapovali priestor obce a jej obyvateľov pomocou kyanotýpie na plátne a čierno-bielych digitálnych snímkov, ktoré inštalovali na plastové fragmenty bývalého pôdorysu bytu.

Pomocou týchto techník mapovali svoj každodenný vonkajší i vnútorný priestor, na prvý pohľad nepotrebným predmetom dávali nový zmysel. Vytvárali v spojitosti so sádrou, kresbou, sprayovaním a kovovými materiálmi svoje fantazijné zvieratá z tekvice, drôtov, plastových súčiastiek či kostí zvierat. Zkonštruovali imaginárne svietiace dopravné prostriedky zo základných tvarov a štruktúr z plastu a nasprayovaných kostí.

Pod lektorským vedením dizajnéra doc. Ferdinanda Chrenku, akad.soch., fotografiek Mgr. Art. Veroniky Markovičovej a Mgr.art Evy Benkovej v záverečnej fázi workshopu – inštalácii výstavy, účastníci výsledné diela spoločne koncepčne a priestorovo prepojili s aktuálnymi semestrálnymi a diplomovými prácami študentov Katedry dizajnu VŠVU v Bratislave.

Ateliér Industrial dizajn (vedúci ateliéru: doc. Ferdinand Chrenka akad.soch, asistentka: Mgr. art. Eva Vitkovská) prezentoval projekty spoluprác s výrobcami ako dizajn stoličiek navrhnutý pre firmu TON, textilný dizajn pre firmu TULI, modely stolov pre firmu SWN - Morávia, dopravné ihrisko pre švédsku firmu HAGS a diplomový projekt vyhrievanej lavice vytvorený v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Ateliér Transport dizajn (vedúci ateliéru: doc.Ing. Štefan Klein akad.soch, asistent: Mgr. Peter Baumann) zasa výber projektov dopravných prostriedkov vytvorených v spolupráci s firmou AUDI.

Takýmto spôsobom výstava nielen svojím názvom Od ZŠ po VŠ už po 10-ty rok poukázala na dôležitosť vzdelania, kultúry a kontinuálneho rozvíjania kreativity v malých mestách a dedinách. Jej vernisáž sa ukutočnila 23.augusta 2014 v rámci osláv 585. výročia prvej písomnej zmienky o obci Píla v priestoroch bývalej základnej školy. Výstava potrvá do 5. septembra 2014.

Výstavu a workshop s podporou obce Píla, starostky Emílie Jokalovej, občianskeho združenia PAULISCH a FEROMON design studia pripravili doc. Ferdinand Chrenka akad. soch., Mgr. art.Veronika Markovičová a Mgr.art Eva Benková.

blog comments powered by Disqus